AKTIVITETER - NYHETER

Artikler og aktiviteter


STYREREPRESENTANTER PÅ STORTINGET

KIRSTEN FLAGSTAD 125-ÅRSJUBILEUM 30.10.2020:

OPERANORGE SAMARBEIDER MED DEN NORSKE OPERA & BALLETTS FESTKONSERT

30. oktober 2020 arrangerte Den Norske Opera & Ballett en festkonsert i samarbeid med OperaNorge, Flagstadselskapet og Kirsten Flagstadmuseets venneforening. Operaens egne krefter viste seg fra sin beste side i et program som representerte Flagstads repertoar. Elisabeth Teige mottok The Kirsten Flagstad International Anniversary Award i form av et Flagstadportrett malt av Håkon Gullvåg.

Tidligere operasjef Bjørn Simensen ble tildelt OperaNorges ærespris på medlemsmøtet høsten 2018. Simensen var en viktig brikke i forbindelse med etableringen av foreningen i 2008. Les mer.
OperaNorges styreleder Nicolai Riise og styrerepresentant Line Lønning Andresen etter møte med kulturkomiteens leder Kristin Ørmen Johnsen og rådgiver Eva Lunde, hvor de la frem behovet for profesjonalisering av sceniske kor.

Les merHØRINGSUTTALELSE OM REGIONREFORMEN

Høringsuttalelse om ekspertutvalgets rapport - Regionreformen. Foreningen OperaNorge har 19 medlemmer spredt over hele landet.


LES MER


OperaNorge var representert ved Opera Europa-konferansen i Rotterdam høsten 2018. Anne Felberg (t.v.), operasjef ved Oscarsborg Operaen, deltok i panelet som omhandlet utfordringer for mindre operainstitusjoner.

LES MER