KIRSTEN FLAGSTAD 125-ÅRSJUBILEUM 2020

ARTIKLER

KIRSTEN FLAGSTADS 125-ÅRSJUBILEUM 30.10.2020 I OPERAEN
30. oktober 2020 arrangerte Den Norske Opera & Ballett en festkonsert i samarbeid med OperaNorge, Flagstadselskapet og Kirsten Flagstadmuseets venneforening. Operaens egne krefter viste seg fra sin beste side i et program som representerte Flagstads repertoar. Elisabeth Teige mottok The Kirsten Flagstad International Anniversary Award i form av et Flagstadportrett malt av Håkon Gullvåg.