HØSTKONFERANSE

ARTIKLER

Tre operasjefer på ett brett, fra v. Frøydis Emilie Lind (Kilden Opera),

Pål Scott Hagen (Opera, Østfold), og Anne Felberg (OscarsborgOperaen).

HØSTKONFERANSEN 2017


I forbindelse med premieren på operaen Wozzeck i Den norske opera & ballett 25.11.17,  arrangerte OperaNorge sin årlige høstkonferanse.


Høstkonferansen samlet over 20 deltakere fra hele landet, der temaer som kommune- og fylkessammenslåinger, ny kulturmelding og felles artistkontraktsmaler ble diskutert.


En spesiell plass på agendaen fikk #Metoo-kampanjen, der følgende uttalelse senere er offentliggjort via

#Metoo-kampanjen «Vi synger ut»:OPERANORGE  - nettverket av region- og distriktsoperaer i Norge samt selvstendige aktører på operafeltet – fattet følgende vedtak på sitt medlemsmøte 25/11- 2017:


OPERANORGE har nulltoleranse for seksuell trakassering på sine arbeidsplasser.

Vi benytter i stor grad freelancesangere og –musikere i våre oppsetninger og tar vårt ansvar ved å utarbeide gode kontrakter og rutiner som ivaretar hver enkelt kunstners trygghet på alle måter under arbeidsperioden.