Høringsuttalelse

ARTIKLER

HØRINGSUTTALELSETil

Kommunal- og moderniseringsdepartementet


Høringsuttalelse om ekspertutvalgets rapport - Regionreformen

Foreningen OperaNorge har 20 medlemmer spredt over hele landet. Vi danner et nasjonalt nettverk av operaproduserende foretak og institusjoner bestående av alle landets distrikts- og regionoperaer, Den Norske Opera & Ballett, samt flere mindre aktører uten statlig støtte.


Hele 11 medlemmer er direkte berørt av utvalgets forslag ettersom de befinner seg på hhv. post 71 og 73 under kapittel 323 i KUDs budsjett. Våre øvrige medlemmer finansieres på ulikt vis og har Kulturrådets midler som en viktig kilde. Kun Den Norske Opera & Ballett forekommer å være

uberørt ettersom utvalget foreslår å videreføre status quo. Som varslet i OperaNorges "Innspill til kulturmelding" av 14.02 d.å., gir vi herved en uttalelse om ekspertutvalgets rapport. Foreliggende høringsuttalelse er vedtatt av OperaNorges styre.


Last ned PDF