OPERA EUROPA

OPERA EUROPA

OperaNorge er assosiert medlem av Opera Europa, som er en organisasjon for profesjonelle operakompanier og operafestivaler i Europa. Pr. i dag har organisasjonen 215 medlemmer fra 43 land. Hovedkontoret er i Brüssel, hvor det er registrert som en kulturorganisasjon i samsvar med belgisk lov. Organisasjonens styre består av 15 medlemmer valgt for 3 år.


Opera Europa arrangerer minimum to årlige konferanser som er åpen for alle medlemmer, og finner sted i forskjellige byer knyttet til en medlemsorganisasjon. Konferansene fokuserer på relevante temaer som er av praktisk interesse for alle, for eksempel økonomi, formidling, nytt publikum, ny teknologi og nye medier, HR, sponsorarbeid, PR/markedsføring, co-produksjoner.


Opera Europas informasjonstjeneste (web-side, database, kontaktlister etc) tilbyr bl.a.:


Linker til alle medlemmers hjemmesider

Lister over hver institusjons nøkkelpersoner

Fora for spesielle yrkesgrupper

Database over medlemmenes framtidige produksjonsplaner

Markedsplass for co-produksjoner, leie og bytte av produksjoner

Tilgang til casting- og produksjonsverktøy utviklet av Operabase


SE ALLE MEDLEMMER I

OPERA EUROPA